Workshops

From Randomdata wiki
Revision as of 20:45, 2 March 2011 by Thursley (Talk | contribs) (Planned)

Jump to: navigation, search

Planned

Workshop: Linux /usr/bin/bash-ing: 23rd december

How to use a linux shell, bashing with Deathzor ;-)

The Workshop details

 • A Overlay of the Commands
 • instruction on "flaging commands"
 • Basic Shell script
 • Building menus
 • Building Functions
 • Using functions.

Please have access to a linux machine while durning this workshop any remote shell OR VM will do the job.

Who's attending?

Max 6 persons, first come first serve

 1. Fish_
 2. DipSwitch
 3. Retrace
 4. S1a51k
 5. Zwamkat (non-member)
 6. Please add yourself to the list.

SC 101: March 18th

IT Security Certifications 101

The Workshop details

SC 101 is een introductie tot de wereld van de IT-security certificaten. Door de snelle ontwikkelingen op het gebied van IT-beveiliging is er meer vraag dan ooit voor gekwalificeert personeel. Een van de manieren om aan te tonen dat je gekwalificeerd bent is door middel van certificaten. Naast ervaring is dit een van de beste maatstafen van je kennis die "meetbaar" is voor anderen. Door de grote vraag aan kwalitatief goede, uitdagende security leerstof is er een wildgroei onstaan aan security gerelateerde certificeringen. Meerdere instellingen spelen in op deze markt en lanceren hun eigen versies van "ethical hacking" of "penetration testing" cursussen. Welke cursussen zijn er? In welke vorm worden deze gegeven? Wat zijn de eisen met betrekking tot voorkennis? Al deze vragen zullen beantwoordt worden tijdens deze presentatie.

Jordy Kersten (MSc. ISC2 Associate, CEH, OSCP) is een security consultant die op dit moment werkzaam voor een van de grotere IT-security organisaties in Nederland. Naast de behaalde certificeringen heeft hij twee jaar werkervaring als ethical hacker/penetratie tester. Hij is gespecialiseerd in infrastructuurbeveiliging en webapplicaties. Ook is hij actief als spreker/volunteer bij verschillende security conferenties en schrijft hij stukken over de ervaringen die hij opdoet binnen zijn vakgebied.

Taal presentatie: NederlandsSC 101 is an introduction course to the world of IT-security certifications. Due to the fast developments in IT-security there is an upcoming demand for qualified personnel. One of the ways to prove that you are qualified is by getting certified. Next to experience, certifications are one of the "measurable" things to prove you are knowledgeable. Because of the high demand of good quality, in-depth knowledge sharing there has become a wild-grow of security related certifications. Multiple institutes react to this market and launch there own versions of "ethical hacking" or "penetration testing" courses. Which one's are available now? Which one's are most desireable? In what form are they lectured? What are the demands to be eligable to start? What the heck are CPE's? All these questions will be answered during this presentation.

Jordy Kersten (MSc., ISC2 Associate, CEH, OSCP) is a security consultant currently employed at one of the bigger IT security companies in the Netherlands. He is specialized as a penetration tester where his working field is infrastructures and webapplications. jNext to his two year experience he has several IT-security related certifications. He is also active as an speaker/volunteer at several security conferences and also writes papers about his experiences within the IT-security field.

Language presentation: Dutch

Who's attending?

 1. Thursley
 2. Add your name here

In the pipeline

Lomo-/Analoge- Photo-graphy: date TBD

WORKSHOP WILL BE DONE ON DIFFERENT DATA

It's al about taking different pictures. Not worrying about the quality, composition etc.
Let's make some art!

The Workshop details

Lomo1.jpg Lomo2.jpg
When: 31st of august 18:00 0xf00d, 19:00 start workshop
Where: The space and let's go outside afterwards
Who: fish
On this workshop we will do:

 • A short introduction
 • Make pictures
 • Develope the films (may-be color, otherwise B/W)

Stuff you need: Analoge camera (if you don't have one, contact fish!!!

Who's attending?

Max 6 persons, first come first serve with priority on members.
Non-members will be kindly asked for a donation.

 1. Please add yourself to the list.
 2. Kalola
 3. DrWhax (non-member)

Build your own camera: NEW DATE SCHEDULED SOON!

Every body has one, isn't it a dedicated camera then it's one in your phone, ipod, etc.
In this session we will bring you back to the old days, the days when it al started: 1816.
We will build a real pinhole camera and test it. Afterwards we are able to test it and scan our pictures.

The Workshop details

200px 200px
When: NEW DATE SCHEDULED SOON 18:00 0xf00d, 19:00 start workshop
Where: The space
Who: fish
On this workshop we will do:

 • A short introduction
 • Build a pinhole camera
 • Use the camera
 • Develope the films (may-be color, otherwise B/W)

There can be some small costs for the material, more info later.

Who's attending?

Max 6 persons, first come first serve with priority on members.
Non-members will be kindly asked for a donation.

 1. Please add yourself to the list
 2. DrWhax (non-member)
 3. Kalola
 4. iTdeal

Archive

 1. Workshops Archive#Arduino introduction workshop: 2 March
 2. Workshops Archive#Build a overhead projector beamer: 9 March
 3. Workshops Archive#Digital laws by BOF 1: 23 March
 4. Workshops Archive#Cisco playground 1: 7 April
 5. Workshops Archive#Arduino playground 1: 13 April
 6. Workshops Archive#LED board building: 24 April
 7. Workshops Archive#Pure-Data Workshop: 14 May
 8. Workshops Archive#DIY IDS: 18 may
 9. Workshops Archive#Office espionage: 22nd of June